Instytut Łączności - Gdańsk


Helica - Instytut Łączności - Gdańsk

Zakończyliśmy realizację umowy o wartości 993 840,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) w Instytucie Łączności PIB na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący różne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności” (akronim IDSoC), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr CYBERSECIDENT/369203/I/NCBR/2017.

W ramach umowy zrealizowano:

  1. dostawę i instalację systemu gwarantowanego zasilania;
  2. dostawę i instalację systemu klimatyzacji i wentylacji;
  3. dostawę i instalację systemu monitoringu parametrów środowiskowych;
  4. dostawę i instalację systemu bezpieczeństwa (CCTV – telewizja obserwacyjna, KD- kontrola dostępu , SSWiN- alarm);
  5. dostawę i instalację systemu gaszenia;
  6. dostawę i instalację systemu zabezpieczenia elektromagnetycznego w postaci klatki Faradaya (stała, wolnostojąca kabina elektromagnetyczna EMC);
  7. wymianę drzwi na antywłamaniowe;
  8. dedykowaną sieć elektryczną
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   

 

Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa