Konferencja HPE: po pierwsze elastyczność - Londyn 2016


Konferencja HPE Londyn 2016 w relacji tygodnika Computerworld

Wszystkie prezentowane przez Hewlett Packard Enterprise tematy i nowości podczas tegorocznej konferencji Discover 2016 w Londynie sprowadzić można do jednego wspólnego mianownika: zwiększenia elastyczności infrastruktury ICT.

Cały artykuł można przeczytać na stronie tygodnika Computerworld: HPE: po pierwsze elastyczność

Otwiera również nowe możliwości, takie jak tworzenie zapasowych centrów danych dla aplikacji, backup funkcjonujących serwerów, uaktualnienie lub wymiana uszkodzonego sprzętu bez zakłócania pracy systemów informatycznych.

Wirtualizacja serwerów pozwala znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji IT oraz zredukować całkowity koszt posiadania infrastruktury sprzętowej, zapewniając konsolidację zasobów, lepszą dostępność oraz elastyczność stosowanych rozwiązań

Dla oszacowania oszczędności wynikających z zastosowania wirtualizacji Helica oferuje swoim klientom analizy, porównujące aktualną infrastrukturę z infrastrukturą po procesie wirtualizacji.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa